Hotline : 0466.517.789 - 0463.281.789 Education@dksoft.com.vn

Khóa học Quảng cáo Google Adwords

Khóa học Quảng cáo Google Adwords
Khai giảng Thứ 2 hàng tuần
Học phí 2.500.000/ 3 buổi

Khóa học Quảng cáo FaceBook Ads

Khóa học Quảng cáo FaceBook Ads
Khai giảng Theo yêu cầu
Học phí 3.000.000/ 5 buổi

Khóa học Đào Tạo Google ADS Tại Doanh Nghiệp

Khóa học Đào Tạo Google ADS Tại Doanh Nghiệp
Khai giảng Theo yêu cầu
Học phí 5.000.000Đ

Khóa học Đồ họa Photoshop cơ bản – nâng cao

Khóa học Đồ họa Photoshop cơ bản – nâng cao
Khai giảng Theo yêu cầu
Học phí 2.500.000đ/ 10 buổi